Haaveiletko ikimuistoisesta hetkestä ystäviesi kanssa? Marraskuinen ilta, parhaat ystävät, juustoja ja lempiartistin keikka vain teille.

Valio Juustomestarit tarjoavat marraskuun ajan joka keskiviikko Basson Olohuoneessa ainutlaatuisen juustoillan.

Olohuonekeikoilla mukana: Elias Gould, Karina, SUAD ja Lake Jons.

Osallistu kilpailuun ja voita vuoden ihanin ilta itsellesi ja kavereillesi!

Oy Basso Media Ltd. säilyttää tietoja vain kilpailun toteuttamiseen vaaditun ajan.

Säännöt ja Rekisteriseloste

1. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Oy Basso Media Ltd (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailun arvontaan voi osallistua internetissä osoitteessa basso.fi/juustoilta jättämällä perustelut lomakkeeseen miksi osallistujan pitäisi ystävineen päästä juustoiltaan sekä täyttämällä omat yhteystiedot. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Kilpailuun voi osallistua ainoastaan 18 vuotta täyttäneet.

3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 30.9.-30.11.2019. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto
Palkintona on pääsy juustoiltaan maksimissaan neljän ystävänsä kanssa (yhteensä kymmenen henkilöä).

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet
Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

REKISTERISELOSTE:
Laatimispäivä:
31.7.2019

Rekisterin pitäjä:
Oy Basso Media Ltd.
Y-tunnus: 1900026-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Konsta Haapala
konsta@basso.fi
Unioninkatu 25
00170 Helsinki

Rekisterin nimi:
Oy Basso Media Ltd:n 2019 rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään kilpailuun osallistumisen toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen Bassoradion kilpailun toteuttamiseksi, kuitenkin enintään 90 päivää, ellei osallistuja luovuta tietojaan myöhempää markkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille ilmoittautumisen toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
1. Manuaalista aineistoa ei ole.
2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Bassoradion yleisen tietosuojalausekkeen löydät täältä.