universal-music-group-logo
 

 
 

 

KILPAILU ON PÄÄTTYNYT, KIITOS OSALLISTUJILLE!

Kilpailun sääntöihin

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Oy Basso Media Ltd. (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua kilpailun keston aikana internetissä osoitteessa basso.fi/tovelo lähettämällä pyydetyn kilpailusuorituksen sekä täyttämällä yhteystieto-lomakkeen. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Kilpailuun voi osallistua ainoastaan 18 vuotta täyttäneet. Kilpailuun osallistuvan henkilön tulee asua Suomessa.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 6.-24.2.2017. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Kilpailun palkintona on 2 kpl lippuja 4.3.2017 Kööpenhaminaan Tove Lon keikalle, sekä yksi hotellihuone kahdelle henkilölle kahdeksi yöksi Kööpenhaminassa ja meno-paluu lentoliput kahdelle Kööpenhaminaan. Matkan ajankohta kokonaisuudessaan on 3.-5.3. Voittajalla tulee olla voimassaoleva passi matkustusta varten. Joka viikon perjantai kaksi juontajien mielestä parasta kilpailusuorituksen lähettänyttä pääsee kisaamaan Bassoradion H-hetken semifinaaleihin suorassa radiolähetyksessä puhelimen kautta. Finaaliin edenneiden kesken ratkaistaan voittaja maanantaina 27.2.2017 H-hetken suorassa radiolähetyksessä puhelimitse. Semifinaalien ja finaalin kilpailukysymysten aiheena on Kööpenhamina ja Tove Lo. Voittajien mukaan lähtee myös Bassoradion toimittaja ja videokuvaaja. Matkasta kuvataan koostevideo ja kuvia sosiaaliseen mediaan. Osallistuja vakuuttaa, että heistä otettua kuvamateriaalia saa käyttää matkan kuvissa ja videoissa, sekä julkaista markkinointitarkoituksissa.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Järjestäjä hankkii palkinnon voittajalle. Matka alkaa ja päättyy Helsinkiin, eikä Järjestäjä vastaa muista matka- tai majoituskuluista Helsinki-Kööpenhamina välin ulkopuolella. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Järjestäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä voittajaan sähköpostin tai puhelimen kautta. Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Kilpailuun ei voi osallistua Bassoradion työntekijät perheineen tai muut kampanjan toteutukseen vaikuttaneet henkilöt.

REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä:
3.1.2017

Rekisterin pitäjä:
Oy Basso Media Ltd.
Y-tunnus: 1900026-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Jarkko Strömberg
Unioninkatu 25
00170 Helsinki

Rekisterin nimi:
Oy Basso Media Ltd:n Tove Lo -kilpailun rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään kilpailun toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen kilpailun toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille Kilpailun toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
1. Manuaalista aineistoa ei ole.
2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.