Kerro meille maailman paras räppibiisi ja voita matka Berliiniin + Defshopin vaatetus paikan päällä.

Bassoradio ja DefShop metsästävät kaikkien aikojen parasta räppibiisiä.

Ota hatsit ja hae inspiraatiota alla olevasta Rap Scholarin kuratoimasta soittolistasta. Yltääkö ykköspaikalle Wutang Clan, Nas tai peräti Migos tai D.R.A.M.?

Maailman paras räppibiisi-äänestyksen sata parasta biisiä käydään läpi Bassoradion maanantai-iltojen Rap Scholarin kolmessa peräkkäisessä lähetyksessä 8. toukokuuta alkaen.

Osallistu samalla arvontaan, jonka voittaja matkustaa Berliiniin ja saa DefShopin vaatetuksen paikan päällä. Kilpailu ja äänestys jatkuvat 02.05.2017 asti.

Otamme yhteyttä voittajaan kilpailun jälkeen.

Katso soittolista kokonaisuudessaan tästä.

 

Kilpailun sääntöihin

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Oy Basso Media Ltd. (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan osoitteessa www.basso.fi/top100. Osallistuminen tapahtuu sivustolta löytyvällä lomakkeella. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä äänen antamista Top100-äänestyksessä.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 18.04.2017. – 02.05.2017. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Kilpailun palkintona on matka Berliiniin (500€ arvoinen Kaleva travel matkalahjakortti) ja DefShop vaatettaa voittajan Berliinissä voittajan näin halutessa. Vaatepalkinnon arvo riippuu voittajan valitsemista vaatteista. Voittaja itse on vastuussa matkansa räätälöinnistä. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Järjestäjä hankkii palkinnon voittajalle. Voittaja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Järjestäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä voittajaan sähköpostin tai puhelimen kautta. Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Kilpailuun ei voi osallistua Bassoradion työntekijät perheineen tai muut kampanjan toteutukseen vaikuttaneet henkilöt.

REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä:
3.1.2017

Rekisterin pitäjä:
Oy Basso Media Ltd.
Y-tunnus: 1900026-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Antti Nurminen
Unioninkatu 25
00170 Helsinki

Rekisterin nimi:
Oy Basso Media Ltd:n Silmät kii -kilpailun rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään kilpailun toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen kilpailun toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille Kilpailun toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
1. Manuaalista aineistoa ei ole.
2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä osoitteeseen info@basso.fi.