Bassoradion Lanson Taidekupla etsii, esittelee ja tukee taidemaailman nousevia kykyjä. Ilmianna tuleva näyttely tai muu kiinnostava esitys ja me kerromme siitä kaikille.

Taidekupla on hanke, joka edistää nousevien taiteilijoiden uraa ja tunnettuutta. Mukaan valittavien taiteilijoiden töistä kootaan yhteisnäyttely marraskuussa Helsinkiin. Lisäksi mukaan valitut saavat tarinansa ja teoksensa esille Bassoradion kanavissa. Taidekuplaan valitaan joka kuukausi huhtikuusta alkaen yksi taiteilija, joka on avaamassa tänä vuonna omaa näyttelyä tai julkistamassa muuta esitystä.

Taiteilijavalinnoista vastaavat Taidekuplan kummit: Mikko ”Vilunki 3000” Viljakainen (Vuoden graafikko 2017, muusikko ja radiotoimittaja), Kira Sjöberg (Pro Soveltavan taiteen yhdistyksen puheenjohtaja ja taidemarkkinoiden asiantuntija), Laura Väinölä (graafinen suunnittelija ja vuoden 2016 nuori muotoilija), Teemu Keisteri (erityisesti Ukkelista ja Windows 95 Manista tunnettu monialataiteilija) sekä Bassoradion Aamushow’n Iida ja Ville.

Taidekuplan mahdollistaa Lanson

Ilmoita alla olevalla lomakkeella tuleva näyttely, esitys, installaatio tai muu taideprojekti, jonka mielestäsi pitäisi päästä mukaan Taidekuplaan. Voit joko ehdottaa omaa näyttelyäsi tai ehdottaa mielestäsi kiinnostavaa taidetapausta. Taidekupla ottaa yhteyttä ehdokkaisiin pitkin hakukautta.

 

  • Pudota tiedostot tähän tai

Kilpailun sääntöihin

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Oy Basso Media Ltd. (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa kuva- tai installaatiotaidetta tekevä taitelija joka on avaamassa tänä vuonna omaa näyttelyä tai julkistamassa muuta esitystä. Järjestäjä valitsee taiteilijat hakemusten perusteella ja kuratoi loppunäyttelyn valittujen taiteilijoiden teoksista.
Kilpailuun voi osallistua kilpailun keston aikana internetissä osoitteessa basso.fi/taidekupla täyttämällä osallistumislomakkeen. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Kilpailuun voi osallistua ainoastaan 18 vuotta täyttäneet. Kilpailuun osallistuvan henkilön tulee asua Suomessa.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 27.3.-31.10.2017. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Kilpailun palkintona on näytteilleasettajapaikka Bassoradion pop up -tilassa (Unioninkatu 25, Helsinki) järjestettävässä yhteisnäyttelyssä marraskuussa 2017 (viikot 46-47). Taiteilijalla on mahdollisuus myydä töitään näyttelyssä. Myynnin taiteilija järjestää itse. Taiteilija järjestää itse teoksensa paikan päälle, esille ja takaisin. Taiteilija huolehtii itse töidensä vakuutusturvasta ja vastaa muutenkin töistään kaikilta osin.

Hankkeeseen mukaan pääsevistä taiteilijoista ja heidän näyttelyistään / esityksistään tehdään sisältöä radioon ja kuvataan videoita ja kuvia. Osallistuja vakuuttaa, että hänestä ja hänen töistään otettua kuvamateriaalia saa käyttää kuvissa ja videoissa, sekä julkaista markkinointitarkoituksissa.

Järjestäjä markkinoi hankkeeseen mukaan pääsevien taiteilijoiden näyttelyitä ja  yhteisnnäyttelyä kanavissaan. Järjestäjä ja hankkeen yhteistyökumppani järjestää edellämainittuihin näyttelyihin avajaistarjoiluita.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Järjestäjä hankkii palkinnon voittajalle. Voittaja sitoutuu noudattamaan kilpailun säänöjä eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Järjestäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä voittajaan sähköpostin tai puhelimen kautta. Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Kilpailuun ei voi osallistua Bassoradion työntekijät perheineen tai muut kampanjan toteutukseen vaikuttaneet henkilöt.

REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä:
3.1.2017

Rekisterin pitäjä:
Oy Basso Media Ltd.
Y-tunnus: 1900026-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Katri Mäkinen
Unioninkatu 25
00170 Helsinki

Rekisterin nimi:
Oy Basso Media Ltd:n Taidekupla-kilpailun rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään kilpailun toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen kilpailun toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille Kilpailun toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
1. Manuaalista aineistoa ei ole.
2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä osoitteeseen info@basso.fi.