BASSORADION

ITSENÄISYYSPÄIVÄN VASTAANOTTO 2016

VALKOISESSA SALISSA


Suomalaisten arjessa ja juhlassa mukana:
everyday_logo

Bassoradion Itsenäisyyspäivän vastaanotto 2016 juhlitaan Valkoisessa salissa 6.12. klo 18-00.

Kuka sinun mielestäsi on ansainnut tänä vuonna paikkansa Aleksanterinkadun puoleisen sisäänkäynnin kutsuvieraslistalle ja punaiselle matolle? Kuka ehdottomasti ansaitsisi tänä vuonna kunniaa tekemästään työstä, mutta ei ehkä saanut kutsua perinteisiin Linnan juhliin?

Tänä vuonna Valkoisessa salissa, Pressanlinnan välittömässä läheisyydessä juhlivat kansalaiset, kaupunkikulttuurin parhaat tekijät, monikulttuurisen Suomen edelläkävijät ja musiikillaan ansioituneet viihdyttäjät.

Bassoradio lähettää henkilökohtaisen kutsun viidelle sadalle ansioituneelle ja kutsuvieraita ehdottaneelle kansalaiselle.
Ilmoita ehdokkaasi alla ja täytä omat yhteystietosi arvontaan.

Voit myös seurata juhlien kulkua 6.12. avautuvasta juonnetusta Facebookin LIVE-lähetyksestä.

Illan ohjelmasta vastaavat Bassoradion tekijät, ystävät ja vuoden ilmiöt, kuten Kingfish ja Kauriinmetsästäjät sekä juuri nyt kovassa huudossa oleva Windows95Man. Yllätyksiäkin on luvassa.

Dresscode: vapaa, mutta juhlavatorikorttelit_logoaperollogovalkoinen_sali_logo

Säännöt ja Rekisteriseloste

1. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Oy Basso Media Ltd (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailun arvontaan voi osallistua internetissä osoitteessa basso.fi/linnanjuhlat ilmoittamalla oman kutsuvierasehdokkaansa lomakkeen kautta sekä täyttämällä omat yhteystiedot. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Kilpailuun voi osallistua ainoastaan 18 vuotta täyttäneet.

3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 15.11.-5.12.2016. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto
Palkintona on sisäänpääsy tapahtuman kutsuvierastilaisuuteen.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet
Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti 5.12.2016 mennessä. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

REKISTERISELOSTE:
Laatimispäivä:
7.11.2016

Rekisterin pitäjä:
Oy Basso Media Ltd.
Y-tunnus: 1900026-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Kasper Hämäläinen
kasper@basso.fi
Unioninkatu 25
00170 Helsinki

Rekisterin nimi:
Oy Basso Media Ltd:n Linnan Juhlat 2016 rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään Bassoradion Itsenäisyyspäivän vastaanotto 2016 Valkoisessa Salissa -tapahtumaan ilmoittautumisen toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen Bassoradion Itsenäisyyspäivän vastaanotto 2016 Valkoisessa Salissa -tapahtuman toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille ilmoittautumisen toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
1. Manuaalista aineistoa ei ole.
2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

ENITEN YLEISÖÄÄNIÄ SAANEET KUTSUVIERASEHDOKKAAT:
(Lista päivittyy päivittäin)

 • Aarnikotkat
 • ALMA
 • Asa
 • Darude
 • Davo
 • DJ Kridlokk
 • DJ Mumin
 • DJ Orkidea
 • Eevil Stöö
 • Eräkoira
 • Gasellit
 • Gettomasa
 • Haamu
 • Heikki Helastinen
 • Huge L
 • Ina Mikkola
 • Jaakko Blomberg
 • Janita Autio
 • Janne Saario
 • Jessica Häyhä
 • Johanna von Hertzen
 • Jori Sjöroos
 • Julma Henri
 • Julius Konttinen
 • Jusafeli
 • Kaarle Hurtig
 • Kani Kullervo
 • Kasperg
 • Kasper Strömman
 • Kauriinmetsästäjät
 • Kingfish
 • Kira Hagström
 • Kube
 • Laineen Kasperi
 • Likanen Etelä
 • Loukku
 • LTBGY
 • MC Taakibörsta
 • Manuela Bosco
 • Matti Nykänen
 • Ossi Rajala
 • Pajafella
 • Paleface
 • Paperi T
 • Prinssi Jusuf
 • Pyhimys
 • Rekami
 • Ronya
 • Ruudolf
 • Saara Aalto
 • Saku Timonen (Uuninpankkopoika)
 • Sakke Aalto
 • Sipsipussi Pasi
 • Teemu Keisteri (Windows95man)
 • Toni Rantanen (Lil Tony)
 • Tuuttimörkö
 • Töölön Ketterä
 • View

KAIKKI YLEISÖÄÄNET:

minä
Mania Alkhatib
Sipsipussi Pasi
KASSU K
Alma
Huge L
julma henri
Vesta
Musta Barbaari
Lassi Viitanen
Anna Pappis Papinsaari
Anna Pappis Papinsaari
Viitasen Lassi
Janne Ekman(Erik Manner) (Jäykkä Janne)
Lassi Viitanen, Lempäälä
Tampereen Pornokuningas Erik Manner alias Jäykkä Janne
ameeba
Tua Backmann
Alma
Lassi Viitanen
Lassi Viitanen
Darude
Saara aalto
Eevil Stöö
gettomasa
Reino Nordin
DJ Kridlokk
Jusafeli
Seksikäs_suklaa
Paperi T
Sonja Manu
DJ Orkidea
Pekka Haavisto
Janne Hyttinen/Pijall
Lea Kähkönen
Esa Nikkilä
aarnikotkat
Ike
Ameeba
Gasellit
Stepa
Töölön ketterä
Loasteeze
Juju
Braden Amer
Markus Kauppinen
Sirpa Riuttala
Sipsipussipasi
Ville Blåfield
Freeman
Heikki Helastinen
Kingifsh
Pajafella
Veli Toppinen
Antti Soulanto
Sexdate Pekko ja Basse
Heikki Helastinen
Toni rantanen (lil tony)
Lil Tony
Lauri Kähkönen
Otto Sarpaniemi & Marcos Gois (Fat Ramen)
Lil Tony
Slim Mill
Anton Morelli
Ujuni ahmed
Tuuttimörkö
Khid
Kalle Havumäki
EEVIL STÖÖ
Mautonherrasmies
Elmo telenius
Katie Serrano
Alma
Tauski
Musta Barbaari
Heidi Siitonen
Leena Nyqvist
Henri Vartio
Dan Koivulaakso
Ujuni Ahmed
Milla lehto
Alex Morelli
ALMA
Kaneli Voitila
Loasteeze
Eija Sormunen
Jaakko Eino Kalevi
Anton Morelli
Kingfish
gettomasa ja korstoraatio
Pikku-Herkko
Mika Rättö
Kauriinmetsästäjät
Loasteeze
Jusafeli
Jusafeli
Ruudolf
Ruudolf
Pastori Kähkönen
Aarnikotkat
Thonoslono
DJ Orkidea
Santeri Kauppinen (MD$)
Johanna von Hertzen
Sliki & Hamuelos
Tuuttimörkö
Teemu Hällfors
Pate Mustajärvi
Loukku
Alex Morelli
Loasteeze
Puunhalaaja(t)
DJ Orkidea
Ameeba
Seksikäs-suklaa
ruudolf
Raimo
Henri Vartio
Julius Konttinen
Jukka "Jäkki" Seppälä
Cheek
Oukkidouppi
Eevil Stöö
marsuu
DJ Pudvenski
ossi valpio
Kingfish
Jutta Järvelin
DJ Kridlokk
Peeta Peltola
Henri Vartio
Pelan
Saara Aalto
Mikael Saari
Loukku
Loukku (Jenny+Jimi+Jokki+T-V+Tanja+Paula+Lille)
Yung Selfie
AlexAlfons
J.K Ihalainen
Janita Autio
Suvi Kallio (Flow)
Elina Pylvinen
Davo
Jukka Lindström
Pyhimys
Sairas T
Joni Lindroos (Dept)
JPTH
Sumi Moreno
Kube
Basson Tuke ja Jusa
Henri vartio
ALMA
Mc taakibörsta
Sampo Sirkka
Ujuni ahmed
Minä itse Jukka Raudaskoski
Pekka Sauri
Janita Autio
Töölön Ketterä
view
Meitsi
Eräkoira
Rolf Linderborg
Kasper Strömman
MC Taakibörsta
Gasellit
ALMA
Erika Kärkkäinen
Laineen Kasperi
Raakel Liekki
Osku "Tero" Leinonen
Mc Mane
Janita Autio
Saara aalto
Gasellit
Ujuni Ahmed
Jari Huhtaniemi (ksv)
Pekka Sauri
Jussi Lilja
Tuuttimörkö
MC Taakibörsta
ALMA
Outi Lehtosuo
Kenopolvi-Kimmo
Jusafeli
Black Santa aka Natural Marcus
Jussi Lilja
ALMA
pulikoira
Jussi Lilja / jusafeli
DJ Ionik
Eraesmus
Bile
Jusafeli
Jusafeli / Jussi
Jaajo Linnonmaa
D.R.E.A.M:in naiset
Kasper Strömman
Tom Mikael
Heikki Helastinen
Raimo
Paperi T
DJ Polarsoul
Teemu Keisteri
Ujuni Ahmed
Jyväskylän jonnet
Truths and Rights aka.Riku ja Tunna!
Teemu Syvänen
Ujuni ahmed
Stepa
Ville Virtanen
Gettomasa
Anna Brotkin
Teemu Keisteri
Bajo Helsinki
Kaarle Hurtig
Saku Timonen
Asa
Alma
Paperi T
Ujuni Ahmed
Ujuni Ahmed
Rebekka Yeboyah
Kauriinmetsästäjät
Rebekka Yeboah
Kingfish
Paperi T
Ilja Rushki Madness Rautiainen
Kingfish
Yeboyah
Teemu Keisteri
Konsta Linkola
Teemu Keisteri
DJ Polarsoul
SOFA
ALMA
Musta Hanhi
Matti Nykänen
Kani Kullervo
Eevil stöö
DJ Orkidea
Jukka Moisio, ohjaaja
Anton Morelli
Severi Glanville (aka LJ/DJ Calvin)
Hukkanen
Prinssi Jusuf
Koomamies aka Antti Putkonen
Suldaan Said Ahmed
Mc taakibörsta
Maksimi Voima
Paris Hilton
Patisse A Lody
Darude
Jeijjo ja Nupi
Gasellit
Villa Nah
Anton Morelli
Sini Sabotage
Aksim
Ratvion Rami
Raisa Hakkarainen
Kauriinmetsästäjät
pajafella
Anton Morelli
Pahafella
Teemu Keisteri / Windows 95 man
Sonja Manu
Jack Tarvajärvi
Gettomasa
Gasellit
Jack Bruce Ensio Bulijärni
Jack Tarvajärvi
Pajafella
Kube
pajafella
Pertti Kurikan Nimipäivät-yhtye
Pajafella
paperi t
Pajafella
Pajafella
Pajafella
DJ Kridlokk
Pajafella
Pajafella
Eevil Stöö
Jare Brand sekä Ville Galle
Pajafella
Pajafella
Pajafella
Sakke Aalto
tuuttimörkö
huge l
Gettomasa
Pajafella
Pajafella
Jenni Pulkkinen
kube
Pulikoira
Anu Koskela
Töölön Ketterä
Laura Koskinen
DJ Orkidea
Kingfish
Rami Ratvio
AlexAlfons
Matti Pentikäinen
Jari Hanska
Gettomasa
Kauriinmetsästäjät
Mikael Gabriel
Maryan Abdulkarim
Gasellit
Roope Salminen
Anne Kaski
Loukku (Jenny+Jimi+Jokki+T-V+Tanja+Paula+Lille)
Koko Hubara
Raisa Hakkarainen
Jeesus
Eemeli Sajaniemi
DJ MUMIN
Talvivaaran tien tukkinut traktorimies
Bajo Helsinki
JVG, Jare ja VilleGalle
Antti Rossinen
Elina Silvennoinen
King fish
Davo
Kube
Kani Kullervo
Tuomas Jääskeläinen
Annika Oksanen
Dope HKI Klaani
ToniSami
Timo santala
DJ Tixa
Aarnikotkat
Roosa Kuosmanen
Stepa
Alma
presidentti niinistö
Kari Aalto
Sipsipussi Pasi
Kauriinmetsöstöjät
Emesis
Ruudolf
Heikki Helastinen
Paperi T
Toni Rantanen
Jani Tolin
Eevil Stöö
Risumies
Jussi Majuri Karvonen
Maksimi Voima
Jarno Kettunen
Risu_ukko
Jessica Häyhä
Teemu Keisteri (Windows95man)
Ruuben
Laura Koskinen
Esa Nikkilä
Kani Kullervo
MC taakibörsta
Paperi T
Paperi T
Tom Mikael
Jonna Halli
Pastoripike
Musta Hanhi
Mikko Kuoppala
midasversace (midasislitt AKA Mico Iso-Antila)
Marja 'Cj FatherMocker' Ruusunen
Majuri
Oona Kivelä
Kingfish
Kani Kullervo
Black Superman aka Natural Marcus
KINGFISH
PastoriPike
Eevil stöö
PastoriPike
Aarnikotkat
Teemu Keisteri
Virolaiset ja ruotsalaiset vapaaehtoiset
Eevil Stöö
Ruudolf
Hector
Asa
PastoriPike
Shamil Mahmud
Ronya
Saku Timonen
Proteus
Tuuttimörkö
Gasellit
Sanni
Töölön Ketterä
Eevil Stöö
Kira Hagström
Pastori Pike
Pastoripike
Asa
Puolikuu
Jussi Lilja / jusafeli
Gettomasa
Jusafeli
Sonja Manu
KBP2016 Kirkkokonsertin järjestäjät
SAYn porukat
wilson kirwa
Julma-Henri
Töölön Ketterä
Patisse A Lody
Pastoripike
Jessica Häyhä
Tono Slono
Karoliina Niskanen
Särre
Aarnikotkat
Kingfish
Sandhja
Jani Tolin
Kube
Musta hanhi
Gasellit
Pastoripike
Musta Hanhi
Outi Pyy
Kingfish
Teemu Keisteri (Windows95man)
Eino Grön
Pulikoira
Roope Kinnunen
Aarnikotkat
Karri Koira
Teemu Keisteri
Anssi Kela
sipsipussipasi
DJ Kridlokk
ALMA
Eevil Stöö
Alma
Tuuttimörkö
Konepajan Brunon perustajat
Titta
darude
PastoriPike
Kyösti Ylikulju
Suohpanterror-ryhmä
Eppu Kosonen
PastoriPike
Pasi Viheraho
PastoriPike
PastoriPike
Jyrki Suutari
Pastoripike
pastori pike
Pastoripike
Pastoripike
Mikael Gabriel
Oded & Asaf Peled
Patisse A Lody
PastoriPike
Janita Autio
PastoriPike
Patisse A Lody
Patisse a Lody
Gettomasa
PastoriPike
Pastoripike
Pastoripike
Kasper Strömman
Patisse A Lody
Patisse A Lody
Patisse a Lody
PastoriPike
Patisse a lody
Marko Vuoriheimo Signmark
Patisse a lody
Ingrid Stroom
Patisse A Lody
Patisse ALlody
Patisse A Lody
Aarnikotkat
Töölön ketterä
Riku ja Tunna
asa ja pyhimys
Saku Timonen (Uuninpankkopoika)
Jesse Markin (Ekow)
aarnikotkat
Ramu Ratvio
Rami Ratvio
Mumin
Asa
Kira Hagström
Disco Ensemble
MC Taakibörsta
Ima Iduozee
Rami Ratvio
Jessica Häyhä
Asa
Rami Ratvio
Emesis yhtye, mc emeto ja tuottaja katu-mikko
Tuottajat
Rekami/LX Beats/Lauri Pihlman
Kauriinmetsästäjät
Janne Saarikivi
Rami Ratvio
Rami Ratvio
Girls Rock! Finland-aktiivit
Alex Nieminen
Rami Ratvio
Rami Ratvio
Rami Ratvio
Rami Ratvio
Laineen kasperi
Saara Louhensalo
Rami Ratvio
Antton Puonti
HKL/Alepa-pyörän keksijä
Asa
Li Andersson
DJ Orkidea
Rami Ratvio
AlexAlfons
Rami Ratvio
Toni Rantanen (Lil Tony)
Rami Ratvio
Rami Ratvio
Heikki Helastinen
Aarnikotkat
Vesterinen yhtyeineen
Taaki Börsta
Tuottajat
View
Paperi-T
Lake Jons
Pete Parkkonen
Jessica häyhä
Paperi T
Aitomäkki
Khid
Hanna Rissanen
Eevil Stöö
Janita Autio
Töölön ketterä
hemo dj's
Kalifornia-Keke
Ossi Rajala
Aataminoppa
Jessica Häyhä
Hannu "HV" Haapakoski
Dan Koivulaakso
vEliStöö
Jessica Häyhä
Tommi shock
Kauriinmetsästäjät
Inner
Hannu "HV" Haapakoski
Heikki Kuula
Julma-Henri
kaikki mun tulevat exät
Jari Nordström
Aleksi Kinnunen
Jessica Häyhä (tuottajat)
Dan Koivulaakso
Dan Koivulaakso
Dan Koivulaakso
Janita Autio
Dan Koivulaakso
Jessica Häyhä
Tuuttimörkö
Teemu Keisteri
Lauri huttunen
Saara Aalto
Jessica Häyhä ja Johanna von Hertzen
Raul Silvennoinen
dj kridlokk
Jussi Korhonen, Isän pikajuna
Jessica Häyhä
Peli Poikki -mielenilmauksen tiimi
töölön ketterä
Jessica Häyhä
Tuottajat
kaikki mun exät
Janita Autio
Gasellit
Viivi Huuska
Femme en Fourrure
Sakke Aalto
Aira samulin
Aira Samulin
Kira Hagström, Ellun Kanat
Töölön ketterä
Pulikoira
Heikki Helastinen
Saku Timonen (uuninpankkopoika)
Elias Gould
Ina Mikkola
aarnikotkat (a-coco)
Janita Autio
Marjaana Lehtonen
Sara Gilbert, Roller Derby Finlandin puheenjohtaja
Aarnikotkat
Asa
Janita Autio
Janita Autio
Aarnikotkat
Janita Autio
Atomirotta
kauriinmetsästäjät
Marjaana Lehtonen
Marjaana Lehtonen
Janita Autio
MC Taakibörsta
Kasper strömman
Aarnikotkat
Jussi Lilja
Kingfish
Jussi Lilja
Janita Autio
Alma
Janita Autio
Janita Autio
Janita Autio
Sonja Manu
Sonja Manu
Remu Aaltonen
Sonja Manu
Janita Autio
Mumin
Janita Autio
Janita Autio
Janita Autio
Janita Autio
Henri Kontinen
Janita Autio
tuuttimörkö
Aminkeng A. Alemanji
Patisse A Lody
DJ Mumin
Paperi T
Sipsipussi Pasi
Cityman
Osku Leinonen
Villa Nah
Jori Sjöroos
Julma Henri
Maksimi Voima
Rekami
DJ Orion/Juska Wendland
Pulikoira
Kube
Asa
Ruger Hauer
Warda Ahmed
Kauriinmetsästäjät
Wilson kirwa
Mikidi&Gaiaf
Ulla Kulju
Paperi T
Gasellit
Sipsipussi Pasi
Sairas T
Aarnikotkat
Ossi Saarinen
Eevil Stöö
MC Taakibörsta
Perparim Hetemaj
Kube
Hannibal
Aarnikotkat
Sipsipussi Pasi
Gasellit
Aarnikotkat
Sonja Manu
Juha Kuosmanen
Darude
Julma Henri
Lil Tony
Anna Heikkinen
Sauli Niinistö
Karoliina Väisänen ja Arthur Gugnevics
Aarnikotkat
Aarnikotkat
Aarnikotkat
Kasperg
MC Taakibörsta
Saku Timonen
Juha Pykäläinen
Jaakko Blomberg
Ossi Rajala
Darude
Ossi Rajala
Marianne Vikkula
Sonja Manu
Mäkelänkadun kaverit
Sonja Manu
ossi rajala
Jahkob Tjäder /Ivah Sound
Juha Pykäläinen (minä itse)
Ossi Rajala
Ruudolf
Ossi Rajala
Sonja Manu
Danita Westphal
Kasper Strömman
DJ TAB & SUPER 8
Paleface
Katri Kanerva Koivula, dokumentaristi
Johanna von Hertzen
Jaakko Blomberg
Heikki Helastinen
Paperi T
Elias Kahila
Jaakko Blomberg
Litku Klemetti
Kingfish
ulkoministeriön thisisFINLAND-tiimi
Gasellit
Mikael Gabriel
Jarkko Ahola
Gasellit
Haamu
Aarnikotkat
Eevil Stöö
Mikko Määttänen
Aarnikotkat
Lauri Perilä
Töölön ketterä
Gettomasa
dj mumin
Petrus Marttila
Mercedes Bentso
Texas Faggott
Sipsipussi Pasi
Sipsipussi pasi
Risumies
Naiset
Heikki Helastinen
Kira Hagström
Helastinen
Pekka Söyrilä
ALMA
Aarnikotkat
Belinder Danquah
Aarnikotkat
Heikki Helastinen
ALMA
Gasellit
Heikki Helastinen
Pauliina Seppälä
Naiset
Huge L
Likanen Etelä
Alma
Kingfish
Darude
Sakke Aalto / Keko Salata
Ronya
Mumin
D.R.E.A.M
Alma
J.Lindroos
Asa
Likanen Etelä
Jessica Häyhä
Johanna von Hertzen
Toni Rantanen
KASPERG
Tim Uskali
Kimmo Huusko Aka HUGE L
Kingfish
Sebastian Sorsa
Gasellit
Töölön Ketterä
MC Taakibörsta
Eevil Stöö
Julius Konttinen
Hector
Mumin
Slim Mill
Paperi T
Toni Rantanen
Eevil Stöö
Tua Backmann
Jessica Häyhä
Tommy Lindgren
Mumin
Mumin
Töölön Ketterä
Juho Pylvänäinen
Mumin
Johanna von Hertzen
Naisten kaataja antti
Tomer Atzmon
MUMIN
Mumin
Paperi t
MUMIN
Mumin
Teemu Keisteri
Djangomayn
Asa
Pyhimys
Pyhimys
Arto Sivonen, måndag
Töölön ketterä
Rap Scholar
Rap Scholar
Paperi T
David Hasselhoff
LTBGY
Joha Grönvall
Ilja Rushki Madness Rautiainen
Litku Klemetti
Teemu Keisteri
Ina Mikkola
Mari Savio
Eevil Stöö
Sami Mustakallio
Nordic Live Productions
Aksim
Aarnikotkat
Jaakko Blomberg
Jari Litmanen
Mania Alkhatib
DJ Mista S
Maria Monde
rap scholar
Paperi T
Husein Muhammed
Gasellit
World of TRE-tiimi
Lauri Paloheimo
Mirka Seppälä
Youtuben Risumies
Sakari Timonen (Uuninpankkopoika)
Niini Stöö
Paperi T
Eevil Stöö
Kasperg
Niini Stöö
HELSINKI JUNGLE MAFIA
Jaana Kivi
Rami Ratvio
Diggoo (Lavis)
Pyöveli
Sipsipussipasi
Jaakko Blomberg
Jukka-Pekka Tolvanen
Arttu Wiskari
Jaakko Blomberg
Eva & Manu
KASPERG
Husein Muhammed
Kauriinmetsästäjät
Artturi Elovirta
dj Orkidea / Tapio Hakanen
Paperi T
Vesa Kuosmanen
Matti Salo
Sipsipussipasi
Antti Holma
Pekka Hyysalo
ALMA
Sonja Pakarinen
päivi räsänen
Rich Preacher
Kasperg
mc taakibörsta
rekami
Sipsipussi Pasi
World of TRE-tiimi
Phantom
Samppa Kangasjärvelä
Emmi tuominen
Pyhimys
Lauri Paloheimo
D.R.E.A.M
Ines Lukkanen (Taidevandalisti)
ASA
Radio Valon toimitus
Sipsipussi Pasi
Kallion kirkon block party teknokeikan tekijä/esiintyjäjengi
Rauli Paloheimo
Sipsipussi Pasi
Davo ukki
Lauri Paloheimo
Jumio
Lauri Paloheimo
Pastori Leksi
Sipsipussi pasi
Rauli Paloheimo
Teemu Keisteri
Lauri Paloheimo
Alma
Kube
Toni Rantanen (Lil Tony)
Johanna Storck
Janne Pyyppönen
Eevil stöö
Kaikki Bassoradion tyypit ja dj:t
Janne Pyyppönen
Sipsipussi Pasi
Sompasaunaseura ry
Davo ukki
Laineen Kasperi
Lauri Paloheimo
Sipsipussi Pasi
Teemu Keisteri (Windows95man)
Sipsipussi Pasi
Lauri Paloheimo
Sipsipussi Pasi
Sipsipussi Pasi
Toluhaukat
Pekko
Sipsipussi Pasi
Sipsipussi Pasi
Janne Pyyppönen
Lauri Paloheimo
Sipsipussipasi
Tommishock
Sipsipussi Pasi
Lauri Paloheimo
Aste
Niklas Ekebom
Eevil Stöö
Pulikoira
Pulikoira
Ilja "Rushki Madness" Rautiainen
Lil Tony
Risumies + Tuke ja Jusa
Dj Orkidea
Annna Maria Rahikainen
Lena Salmi
Maaria Märkälä
Sonja "Soikku" Hämäläinen
LTBGY
Sarppa Tekee Tatskoi
Lieminen
Tommi Partanen
Anniina Baumann
Jakke Järvinen
Kauriinmetsästäjät
Henri Pulkkinen
Koko Dept. porukka
Huumetukka
Lil Tony
Risu ukko (Risu jemmari)
ilja "rushki madness" rautiainen
Paperi T
Eevil stöö
Ronya
Zousephs vaatebrändin pojat Juuso Korpi ja Alex Vainio
Ville Galle
DJ Kridlokk
Anton Morelli
Teemu "Pastori" Potapoff
Heikki Pennanen
Aarnikotkat
Toni Rantanen
Rap Scholar
Orkidea
Toni Rantanen (Lil Tony)
Eräkoira
Viola Wallenius
Töölön ketterä
Töölön ketterä
Töölön ketterä
Ironine
Timo Santala
Sakke Aalto
Aku Raski (a.k.a. Huoratron)
pikakassa
Alma Miettinen
Ina
Yona
Infekto
Teemu Keisteri
Antero Vartia
Jasper Pääkkönen
Miila Halonen
Eräkoira
Richard McCormick ja Ville Relander
Phantom
Eräkoira
Paperi T
Elina Tuomi (opettaja/erityisopettaja)
Top Billin
Asa
Tuomas Kaitanen
Katja Kätkä (catcat)
Alma-Sofia Miettinen
Töölön ketterä
Johannes Ekholm
Biniyam
Saara Aalto
Francis Erharuyi / One Love Helsinki
Eevil Stöö
Sakke Aalto
Eevil Stöö
Risuäijjä
Jare Henrik Tiihonen
Arvon herra Jori Rings
Umut Kaukas
Aste
Henri "Paperi T" Pulkkinen
huge l
Laura Väinölä
Kube
kingfish
Axl Smith
Ameeba
Huge l
Paperi T
Toni Rantanen
Risumies
Teemu Keisteri (Windows95man)
Mikko Kuustonen
Markus Rauramo
Rap Scholar
Paperi T
Tuomas Rinne
Ruslanas Kirilkinas
Jan Zapasnik
Sillipurkki
Ilja "ruski madness " rautiainen
Manuela Bosco
Lil Tony
Uniikki
Ilja "rushki madness" Rautiainen
Niklas Ekebom
Janne Saario
Pietari Pyykönen
Rikhard Manninen
MC Taakibörsta
Toni Rantanen
Kasper Strömman
Töölön Ketterä
Lil Tony
Jukka Tolonen
Marko Laine
Tuuttimörko
Jarkko Strömberg
Konepaja Brunon väki
Arman Alizad
tuuttimörkö
Heikki Helastinen
Ismo Alanko
Kasperg Granroth
Super Sunu
Töölön Ketterä
Suvi Auvinen
Noah Kin
Lil Tony
horse attack sqwad
Pauliina Seppälä ja Tanja Jänike
Toni Rantanen
Jontti ja Shaka
Lil Tony
Tapio Hakanen (Orkidea)
Yotto
Jack Tarvajärvi
Kira Hagström
Heikki Pursiainen
Jukka Isotalo
Tim Hagström
Kira Hagström
Eevil Stöö
Kira Hagström
Top Billin
Tuuttimörkö
Lil Tony
Heikki Helastinen
ALMA (Alma-Sofia Miettinen)
Niini Stöö
paperi t
Lil Tony
Meeri Koutaniemi
Kingfish
Julius Kivi
Sipsipussipasi
Paperi T
Janita Autio
Windows95man
Mitja puro
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset, jotka tekevät vapaaehtoistyötä Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksissa (ryhmien n. 10 vastuuvetäjää)
Ruudolf
Super Sunu
Pieru-Petteri
Marko Laine
Sipsipussipasi
Sipsipussipasi
Sillipurkki aka Sillis
Super Sunu
Mängimies
Teemu Keisteri
Tommi Suoknuuti
Ilja "rushki madness" Rautiainen
Tuuttimörkö
Paperi T
Paperi T
Johtaja Sunströmmi
Paperi T
Kaarle Hurtig
Töölön Ketterä
Paperi T
Gettomasa
Pertti Kurikka
Paperi T
Jukka Nousiainen
Stepa
Tauski
Riku Rantala
Kube
Dan Koivulaakso
MC Taakibörsta
Haamu
Miika Särmäkari aka Särre
Heikki Silvennoinen
Jaakko Eino Kalevi
Arman Alizad
MC Taakibörstä
Lauri Henriksen aka Laveerre ja monta muuta
Darude
Proteus
Tommi Langen
Super Sunu
ASA
Heikki Helastinen
Akseli Herlevi
dj orkidea
darude
Riku Pentti
Kaarle Hurtig
LTBGTY
Arman Alizad
Hector
Riku Rantala
Pyhimys
Minna Parikka
Tuuttimörkö
Pertti Kurikka
Kingfish
Teemu Keisteri
Paperi T