Basso juhlii Suomen itsenäisyyttä 2018 Valkoisessa salissa 6.12. klo 18-00. Kuka sinun mielestäsi on ansainnut tänä vuonna paikkansa Basson itsenäisyyspäivän juhlien kutsuvieraslistalle ja punaiselle matolle?

Onko joku joka ehdottomasti ansaitsisi tänä vuonna kunniaa tekemästään työstä, mutta ei ehkä saanut kutsua perinteisiin Linnan juhliin?

Pressanlinnan välittömässä läheisyydessä, Valkoisessa salissa, juhlivat kansalaiset, monikulttuurisen Suomen tekijät ja ansioituneet viihdyttäjät.

Basso lähettää henkilökohtaisen kutsun viidellesadalle ansioituneelle ja kutsuvieraita ehdottaneelle kansalaiselle.

Ilmoita ehdokkaasi alla ja täytä omat yhteystietosi arvontaan.

Voit myös seurata vieraiden sisääntuloa ja juhlien kulkua streamin kautta.

Illan ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Dresscode: vapaa, mutta juhlava

 

 

Säännöt ja Rekisteriseloste

1. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Oy Basso Media Ltd (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailun arvontaan voi osallistua internetissä osoitteessa basso.fi/linnanjuhlat ilmoittamalla oman kutsuvierasehdokkaansa lomakkeen kautta sekä täyttämällä omat yhteystiedot. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Kilpailuun voi osallistua ainoastaan 18 vuotta täyttäneet.

3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 13.11.-3.12.2017. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto
Palkintona on sisäänpääsy tapahtuman kutsuvierastilaisuuteen.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet
Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti 5.12.2017 mennessä. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

REKISTERISELOSTE:
Laatimispäivä:
7.11.2016

Rekisterin pitäjä:
Oy Basso Media Ltd.
Y-tunnus: 1900026-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Kasper Hämäläinen
kasper@basso.fi
Unioninkatu 25
00170 Helsinki

Rekisterin nimi:
Oy Basso Media Ltd:n Linnan Juhlat 2016 rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään Bassoradion Itsenäisyyspäivän vastaanotto 2016 Valkoisessa Salissa -tapahtumaan ilmoittautumisen toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen Bassoradion Itsenäisyyspäivän vastaanotto 2016 Valkoisessa Salissa -tapahtuman toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille ilmoittautumisen toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
1. Manuaalista aineistoa ei ole.
2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

ENITEN YLEISÖÄÄNIÄ SAANEET KUTSUVIERASEHDOKKAAT:
(Lista päivittyy päivittäin)

  • @helsinginbeyonce
  • @paskatsuomi100tuotteet

KAIKKI YLEISÖÄÄNET:

Bizi
Katja Reinikka
Kynnet
Muijavaara / Venla Vaattovaara
Seksikäs suklaa
Eevil stöö
Koko Hubara
Anselmi
Jeijjo & Nupi
Eevil Stöö
paukkis
Anssi "Anselmi" Sumiloff
https://www.instagram.com/veryfinnishproblems/
Anselmi
Muijavaara/Venla Vaattovaara
Teemu Keisteri
Muijavaara/Venla Vaattovaara
Muijavaara
Anselmi
Anselmi
Lil'Tony
Anselmi
Jasper Pääkkönen
Anna pastak
Anssi "Anselmi" Sumiloff
Anssi Sumiloff
Anssi sumiloff (anselmi)
Anselmi
paukkis
Anselmi
Anselmi
Vincento
Anselmi
@helsinginbeyonce
Anselmi
Anselmi
@helsinginbeyonce
Marianne Katila
Kingfish
Kingfish
Petra Laiti
Stig
Sameli Pihlaja
Helsinginbionse
Ina Maria Aleksandra Mikkola
Muijavaara -instatilin Venla Vaattovaara
Njara Rasolo
Kansallissankari Konsta Haapala
Aira Samulin