Kulman takana kuhisee! Naapuriimme miljoonakaupunkiin Pietariin nousee joka viikko uusia ravintoloita, gallerioita, putiikkeja ja klubeja, vastapainonaan upea historiallinen kaupunki puistoineen, kanavineen ja museoineen.Bassoradio lähtee toukokuussa ottamaan selvää, mistä Pietarissa on kyse ja raportoi parhaat reissuvinkit suoraan paikan päältä.

Allegroon pakataan mukaan myös pari DJ:tä ja pidetään paikallisella klubilla vuoden kovimmat bileet.

Bassoradio Pietarissa 26.-28.5.2017

Kiinnosteleeko? Sinulla on mahdollisuus voittaa matka Allegrolla Pietariin yhdessä Bassoradion porukan kanssa! Aamushown Iida ja Ville etsivät Instagramissa parhaita reissukavereita mukaan porukkaan.

Ilmianna siis paras reissukaverisi postaamalla Instagramiin kuva tägillä #reissukaveri 7.5. mennessä, ja voit voittaa matkan Pietariin itsellesi ja kaverillesi.
Aamushow’n Iida ja Ville valitsevat parhaat tyypit mukaan matkaan!

VR Allegro – paras tapa Pietariin

Kilpailun sääntöihin

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Oy Basso Media Ltd. (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan Instagramin kautta lähettämällä kampanjaohjeiden mukainen valokuva (ohjeet: www.basso.fi/bassopietarissa) ja käyttämällä kampanjan hashtagia #reissukaveri. Kilpailun voittajaehdokkaat valitaan kuvien perusteella puhelimitse tehtävään jatkohaastatteluun. Voittajaehdokkaisiin otetaan yhteyttä Instagramin kautta. Kilpailuun osallistuminen edellyttää avointa Instagram-tiliä.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 13.4. – 7.5.2017. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Kilpailun palkintona on matka kahdelle Pietariin 26.-28.5.2017 (Junaliput 2 henkilölle meno: Hki-Pietari 26.5. 7:20-10:47 ja paluu: Pietari-Hki 28.5. 20:30-23:57 sekä majoitus 2 henkilölle kahden hengen huoneessa Sokos Hotel Olympia Gardenissa 26.-28.5.) Palkinnon arvo on xxx Euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Palkinnon vastaanottaminen edellyttää viisumikelpoisuutta Pietariin (Voittajien täytyy olla Suomen kansalaisia, passien on oltava voimassa 6kk matkan päättymisen jälkeen, viisumihakemuksen liitteeksi tarvitaan todistukset voimassa olevista matkavakuutuksista, liitteeksi tarvitaan myös korkeintaan 6 kk vanhat passikuvat voittajista.) Lisää tietoa tarvittavista matkustusasiakirjoista ja matkustamisesta junalla Pietariin: https://www.vr.fi/cs/vr/fi/venajan_abc_fi Matkalle lähtee myös Bassoradion toimittajia ja videokuvaajia. Matkasta kuvataan videoita ja kuvia sosiaaliseen mediaan. Osallistuja vakuuttaa, että heistä otettua kuvamateriaalia saa käyttää matkan kuvissa ja videoissa, sekä julkaista markkinointitarkoituksissa.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Järjestäjä hankkii palkinnon voittajalle. Matka alkaa ja päättyy Helsinkiin, eikä Järjestäjä vastaa muista matka- tai majoituskuluista Helsinki-Pietari välin ulkopuolella. Voittaja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Järjestäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä voittajaan sähköpostin tai puhelimen kautta. Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Palkinto on henkilökohtainen eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Kilpailuun ei voi osallistua Bassoradion työntekijät perheineen tai muut kampanjan toteutukseen vaikuttaneet henkilöt.

REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä:
3.1.2017

Rekisterin pitäjä:
Oy Basso Media Ltd.
Y-tunnus: 1900026-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Katri Mäkinen
Unioninkatu 25
00170 Helsinki

Rekisterin nimi:
Oy Basso Media Ltd:n Basso Pietarissa -kilpailun rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään kilpailun toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen kilpailun toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oy Basso Media Ltd voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille Kilpailun toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
1. Manuaalista aineistoa ei ole.
2. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tiedon korjaamisoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä osoitteeseen info@basso.fi.